Değerlerimiz

Faaliyet gösterdiği tüm sektörlerde öncü ve lider duruşuyla, çevreyi ve toplum değerlerini gözeten “gelişime, ilerlemeye ve geleceğe katkıda bulunmak” misyonu ile ulusal düzeyde edinmiş olduğu güven ve istikrarı, tavizsiz kalıcı hizmet anlayışı ile uluslararası boyutta geleceğe taşımayı hedefleyen kurumlardan oluşan bir grubuz.

Müşteri Odaklı Hizmet Anlayışı

Tüm şirketlerimizde; rakamlara dayalı sağlıksız bir büyüme yerine, kurumsal ilkelerimiz doğrultusunda müşteri memnuniyeti odaklı bir büyümeyi ön planda tutarız. Tüm hizmetlerimizi müşterimizin ihtiyaç ve taleplerini göz ardı etmeden, en doğru ve söz verdiğimiz koşullarda sunar; müşterilerimize saygı, onur, adalet, eşitlik ve nezaket kuralları çerçevesinde yaklaşırız.

Dürüst, Yenilikçi ve Gelişime Önem Veren İş Ahlakı

Tüm şirketlerimiz ve çalışanlarımızla birlikte, hizmet verdiğimiz sektörlerde; dogmalardan uzak, sürekli bir araştırma, öğrenme ve gelişim içerisinde, yüksek teknoloji ve iletişimin bütün imkânlarını kullanarak en kaliteli ve yararlı ürünleri tüketiciyle buluşturma çabası içerisindeyiz. Tüm iş süreçlerimizde ve ilişkilerimizde doğruluk ve dürüstlük öncelikli değerimizdir.

Müşteri Odaklı Kalite Politikası

Mt Grup hedeflerinin başında kaliteyi müşteri odaklı bir perspektif ile şirket kültürünün ana öğesi haline getirmek geliyor. Bu doğrultuda tüm Mt Grup şirketlerinde çalışanlar için “kalite” bir yaşam biçimidir.

Kaliteye Dayanan İnsan Kaynağı

“Kaliteli hizmet, çalışanların kalitesiyle doğru orantılıdır” düşüncesiyle seçtiğimiz çalışanlarımızdan; azami fayda sağlamak, verimliliklerini arttırmak, özgür bir ortamda gelişmelerine imkan vermek, ekip ruhuna dayalı bir çalışma ortamı sağlamak, işe alma, terfi, ücretlendirme, sosyal haklar vb uygulamalarda adil olmak asli politikalarımızdandır.

Yönetim Anlayışımız

  • Sürdürülebilir Kurumsal İlkelerimiz
  • Kaliteye Dayanan İnsan Kaynağı
  • Müşteri ve Tüketici Memnuniyeti

Günlük Değil Sürdürülebilir İş Politikaları

Hizmetin sürekliliğini sağlamak üzere, gerekli yatırımları gerçekleştirebilmek; kaynak yaratmak ve tüm kaynakların akılcı kullanımını sağlayarak savurganlığa ödün vermemek, ana ilkelerimizdendir.

İnovasyona Önem Veren Değişim

Bulunduğumuz tüm sektörlerde inovasyona ve farklılık yaratmaya büyük önem veririz. Değişime açık, girişimci ve öncü ruh geleneğimizi temsil eder.

Çevreye Duyarlılık

Sosyal sorumluluklarının bilincinde, ülke ekonomisine katkıda bulunan, çevreye ve insana önem veren bir kuruluş olarak tüm çalışmalarımızda inovatif ve sürdürülebilir çevre yaklaşımını benimsiyoruz.

Bu yaklaşımla, faaliyette bulunduğumuz tüm sektörlerdeki faaliyetlerin her aşamasında çevre etkilerini göz önüne alarak çalışmalarımızı yürütürüz.

Sosyal Sorumluluk

MT Grup olarak tüm çalışanlarımızla birlikte sınırlı kaynakların etkin ve verimli bir şekilde kullanılması için, sürdürülebilir değerler üretmek adına çalışırız. Bu çalışmaları yürütürken insana saygılı, alçak gönüllü ve halkın içindelik duygularıyla hareket ederiz. Çalışmalarımızın toplumu geliştirici ve kalıcı olmasına dikkat ederiz.

Çevre Politikamız

  • Çevreyle ilgili ulusal ve uluslar arası onaylanmış kanunların gerekli kıldığı tüm yükümlülüklere uyarız.
  • Çevresel performansımızı iyileştirmek için bilimsel araştırmalar ve teknolojide yaşanan tüm gelişmeleri takip ederiz.
  • Yaptığımız tüm çalışmalarda çevresel riskleri gözeterek çalışırız.
  • Başta çalışanlar olmak üzere müşterileri, bayileri, tedarikçileri, altyüklenicileri ve diğer operasyonel paydaşları olmak üzere, toplumun geniş kesimlerinin çevre koruma konusunda bilgi düzeyinin arttırılmasına yönelik eğitsel faaliyetleri yürütürüz.